Bli franchisetaker i Handz On


Handz On Auto Care er en velkjent merkevare og en trendsetter innen bilpleie

Vi legger stor vekt på at du som franchisetaker skal bli sikker på Handz On-konseptet, systemene og merkevaren. Derfor får du tre måneders opplæring før du får ansvaret for ditt nøkkelferdige bilpleieanlegg, i tillegg til oppfølging og opplæring når du har kommet i gang.

Franchise i Handz On Auto care

Franchise er et gjensidig forpliktende samarbeid der to selvstendige parter bringer sine verdier og tjenester inn i et samarbeidsforhold. Vi har et felles mål om å skape høyest mulig fortjeneste. Franchisetaker er selvstendig næringsdrivende av egen virksomhet, men reduserer risikoen ved å være en del av Handz On-kjeden i et godt utprøvd driftssystem. Franchisetaker betaler en avgift til franchisegiver for å benytte Handz On som merkenavn og bli del av vårt sterke kjedekonsept med stordriftsfordeler og velfungerende driftssystemer. Har du engasjement, driv, lyst og ikke minst økonomisk interesse i å skape en suksess, ta kontakt med oss.

Fordeler inkluderer

Praktisk bistand

  • Kontraktsforhandlinger med gårdeier
  • Etablering
  • Eventuell oppgradering av din stasjon
  • Felles markedsføring
  • Lønnstjenester
  • Driftsoppfølgning

Dette gir deg muligheten til å fokusere på den daglige driften.

Salgs- og driftsrådgivning

Din nærmeste samarbeidspartner er distriktssjef. Han eller hun vil gi deg assistanse på en rekke områder, for eksempel når det gjelder utvikling av driftsmessige styreredskaper, salgsanalyser, svinnbekjempelse og riktig bruk av konseptet for å sikre maksimal fortjeneste. Distriktssjefene har ansvaret for å følge opp de enkelte enhetene, og besøker dem jevnlig.

Markedsføring

Handz On utarbeider langsiktige kampanjeplaner og markedsføringstiltak som franchisetaker er pliktig å gjennomføre i sin enhet. I tillegg til å skape konkret mersalg er kampanjeaktivitetene med på å bygge opp Handz On som merkevare, og dermed gjøre konseptet enda sterkere. Handz On inngår sentrale innkjøpsavtaler som franchisetakere nyter godt av. Utsalgspriser på varer og tjenester settes sentralt.

Tilgang til gode IT-systemer

Vi har tatt i bruk et nytt og effektivt butikkdatasystem tilpasset bilpleie. Alt salg registreres i dette systemet, og du kan når som helst ta ut rapporter og statistikker for å kontrollere salget. Salgsrapportene er gode styringsredskaper for deg som franchisetaker. Alle Handz On enhetene er dessuten tilknyttet vårt intranett med PC, slik at du alltid har tilgang til nødvendig informasjon.

Regnskaps- og lønnstjenester

På bakgrunn av informasjon fra enhetene og annen nødvendig informasjon utarbeider Handz On fulle og detaljerte månedsregnskaper for deg. Alle varefakturaer og salgstall går direkte til økonomiavdelingen på hovedkontoret. Det du selv må gjøre, er å kontrollere månedsregnskapet. I tillegg utfører Handz On lønnstjenester for deg, informerer offentlige etater etter loven og sørger for at dine ansatte får feriepenger og andre goder de har krav på.

Opplæringssystemer

Som ny franchisetaker i Handz On må du gjennomgå 3 måneders opplæringsopplegg før du får overta butikken din. Opplæringen består både av praksis i en enhet og teoretiske kurs i rutiner og retningslinjer som er viktige ved franchisedrift. Når du har overtatt din Handz On enhet, tilbyr vi opplæringsprogrammer til dine ansatte.

Som franchisetaker i Handz On har du ansvar for:

God kostnadsstyring

Du vil ha ansvaret for alle utgifter som vedrører den daglige driften: varekjøp, lønn, elektrisitet, varme, telefon, forsikring, vedlikehold av inventar og utstyr, svinn, kassedifferanse m.m. De daglige rutinene omkring bemanning, kostnadsstyring og vare- og pengehåndtering er avgjørende for inntjeningen i virksomheten.

Daglig ledelse

En forutsetning for suksess er at du lærer opp og leder medarbeiderne dine og sørger for at dere har en felles målsetting om å skape resultater både kvalitetsmessig og økonomisk. Daglig leder er ansvarlig for HMS.

Konseptoveroppholdelse og høy enhetsstandard

Det er din oppgave å tilfredsstille kundene ved å gi dem enda mer enn forventet. Enheten skal til enhver tid være fremst i henhold til konsept med representative og serviceinnstilte selgere. Enheten skal være ren og velholdt. Produkter og tjenester du selger, skal alltid være av høy kvalitet. Det er din oppgave å følge opp alle sentrale salgs- og reklamekampanjer. En høy standard i enheten vil øke trivsel og yteevne hos dine ansatte, tiltrekke flere kunder, bidra til en sterkere merkevare, sikre høyt salg og en god fortjeneste.

Din egen Handz On Auto Care-enhet

Vi søker franchisetakere som er resultatorienterte, kostnadsbevisste og motiverende ledere. Som franchisetaker må du ha salgsfokus og forstå viktigheten av egeninnsats, høy kvalitet på produkter og tjenester samt god service. Du må ha stor innsatsvilje og et ønske om å lykkes med det du gjør. Og det viktigste av alt: Du må vite at det er kundene som bestemmer om du skal lykkes eller ikke.

Utdannelse og erfaring

Vi stiller ingen formelle krav til utdannelse, men vi forventer at du har økonomisk innsikt. Når det gjelder erfaring, bør du har vist gode lederevner og evne til å tenke og handle forretningsmessig. Det viktigste for oss vil være dine personlige holdninger og egenskaper, og at du har et sterkt ønske om å skape fortjeneste. Vi ønsker at du har generell kjennskap til PC og MS Office på brukernivå. Du bør være mellom 25 og 50 år.

Egeninvestering

For å kunne inngå en franchisekontrakt med Handz On må du kunne investere minimum 1,5 - 2,5 millioner kroner.

Prosessen

Å inngå en franchisekontrakt er en stor beslutning, og det er viktig at den er veloverveid. Prosessen vil derfor bestå av flere grundige intervjuer, slik at begge parter får sjansen til å vurdere et mulig samarbeidsforhold. Det blir også gjennomført en personprofilanalyse.

Ønsker du ytterligere informasjon om franchising? Ta gjerne kontakt!